Selskapsrett

Selskapsrett

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling.


Dette gjelder blant annet ved stiftelse av foretak, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforhold.


I selskapsretten reguleres også vilkår og krav til den som utøver virksomheten. Hvordan selskapet organiseres vil ha rettslige og praktiske betydning for hvilke regler som gjelder for virksomheten.


Vi besitter nødvendig fagkunnskap til å yte god og riktig selskapsjuridisk bistand til små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og foreninger.


Våre tjenester

  • Etablering av virksomhet
  • Kjøp/salg av virksomheter
  • Organisering/omorganisering av virksomhet
  • Generasjonsskifter
  • Juridisk gjennomgang av virksomheter

Relaterte fagartikler