Om oss

Advokatfirmaet Frøysaa og Bjørkgård AS er et fullservice advokatfirma. Vi ønsker å være din samtalepartner og rådgiver i juridiske prosesser. Våre advokater legger vekt på faglig kompetanse  og er opptatt av å avdekke alle forhold som kan ha betydning for utfallet av en sak.

Vi har erfaring og kompetanse innen de respektive rettsområder, og prosederer ofte saker for ting- og lagmannsrett. Våre advokater er tilgjengelige og imøtekommende ovenfor våre klienter

signaturer_3partnere
trygg_advokat_lysaker

Vi spesialiserer oss på følgende

Rettsområder

Fast eiendoms rettsforhold

Det er et betydelig antall lover som gjelder for fast eiendom. I tillegg er viktige spørsmål ikke lovregulert slik at rettspraksis og ulovfestede prinsipper er av vesentlig interesse. Vi kan fast eiendom og kan hjelpe deg.

Familie- og barnerett

Samlivsbrudd utløser ofte et økonomisk oppgjør eller et behov for å inngå avtaler om samvær med barna. Det er mange spørsmål som dukker opp og behovet for å få en rask avklaring i slike saker er ofte stort.

Forretningsjuss

Vi bistår små og mellomstore bedrifter innenfor typiske forretningsjuridiske områder som selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett og tvisteløsning. De fleste virksomheter vil nyte fordeler av å ha en fast advokatforbindelse som kjenner virksomheten og som raskt kan yte spesialisert bistand når det oppstår behov. Vi har også kompetanse og erfaring med styrearbeid.

Vi er klare for å hjelpe deg

MØT VÅRE ADVOKATER