Medarbeidere

Advokat MNA / Partner

  488 69 680


Kompetanseområder

Arv og generasjonsskifte
Familierett
Fast eindoms rettsforhold
Arbeidsrett
Kontraktsrett
Bygg- og entrepriserett
Håndverkeransvar
Advokat MNA / Partner

 940 28 450


Kompetanseområder

Fast eindoms rettsforhold
Bygg- og entrepriserett
Selskapsrett
Eiendomsmegling
Kontraktsrett
Familierett
Arv og generasjonsskifte
Advokat MNA / Partner

  474 64 542


Kompetanseområder

Fast eindoms rettsforhold
Avtale- og kontraktsrett
Sjørett og sjøforsikringsrett
Forsikringsrett
Erstatningsrett
Selskapsrett
Arbeidsrett
Advokat MNA / Partner

 412 23 919


Kompetanseområder

Selskapsrett
Kontrakter og avtaler
Arbeidsrett
Fast eiendoms rettsforhold
Entreprise
Erstatning
Styreansvar
Insolvens
Konkurs og restrukturering
Pengekrav og inndrivelse
Arv og skifte
Advokat MNA

  934 80 545


Kompetanseområder

Arv og skifte
Familierett
Forsikringsrett
Trygderett
Erstatningsrett
Kontraktsrett
Fast eiendoms rettsforhold


Advokat MNA

  909 50 896


Kompetanseområder

Familie
Erstatningsrett
Forsikringsrett
Fast eiendom
Skatt


Advokat MNA

400 35 450


Kompetanseområder

Selskapsrett
Arbeidsrett
Kontraktsrett
Fast eiendoms rettsforhold
Erstatningsrett
Arv og familierett


FBadvokat_ansatte_2017_7574_bw

Kathrine Furnes

Kontorsjef

  994 12 121


FBAdvokat_2016-01_DSC_6800-e1460017213495

Ingeborg Kristin Finsrud

Resepsjonist/Sekretær

  67 11 11 70


FBadvokat_ansatte_2017_3267_bw

Petrine Iversen

Resepsjonist/Sekretær

  67 11 11 70