Familierett

Familierett

Familierett regulerer formuesforhold mellom ektefeller og/eller samboere. Tradisjonelt regnes også regler som omhandler forholdet mellom foreldre og barn som en del av familieretten.


Mange har behov for råd og veiledning i forbindelse med inngåelse av ekteskap eller samboerskap. Dette gjelder blant annet bistand til opprettelse av ektepakt eller samboeravtale.


Andre har behov for bistand i forbindelse med det samlivsbrudd. Samlivsbrudd utløser ofte et økonomisk oppgjør og/eller behov for å inngå avtaler om samvær med barna.


Det er mange spørsmål som dukker opp og ønsket om å få en rask avklaring er ofte stort. Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt. Vurderingen kan være til dels kompleks og ofte er det også behov for utenomrettslig bistand.


Vi jobber daglig med saker som omhandler hele det familierettslige området.


Våre tjenester

  • Bistand ved inngåelse av ektepakt og samboeravtaler
  • Bistand i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd
  • Bistand i forbindelse med inngåelse av samværsavtaler
  • Opprette dialog med barnevernstjenesten samt bistå i møter

Våre eksperter

Relaterte fagartikler