Bygg- og enterpriserett

Bygg- og enterpriserett

Enterpriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag.


Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som enterprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.


Når entreprenører påtar seg å føre opp en villa, en boligblokk, et næringsbygg eller vei -og grunnarbeider, reguleres avtaleforholdet av en flere lover. I tillegg har bransjen utarbeidet standardavtaler som ofte kommer til anvendelse.


Vårt fokus er å finne riktig løsning og ivareta klientenes rettigheter og interesser. Vi bistår klienter med kontraktsforhandlinger, vurdering av om det foreligger et kontraktsbrudd, føl-gende av kontraktsbrudd, forliksforhandlinger og tvisteløsning.


I denne type saker har ofte huseier/tiltakshaver forsikring som dekker en vesentlig del av utgifter til juridisk bistand ved tvister.


Våre tjenester

  • Bistå i kontraktsforhandlinger
  • Tolking og vurdering av kontrakter
  • Bistand ved konflikter om utførelse av bygg- og anleggsarbeider

Relaterte fagartikler