Avtale- og kontraktsrett

Avtale- og kontraktsrett

Avtalerett omhandler regler om hvordan avtaler blir til, tolking av avtaler og opphør eller ugyldige avtaler.


Videre er det vanlig å behandle reglene om fullmakt innenfor avtaleretten. Kontraktsrett er reglene om kontraktsparters rettigheter og forpliktelser i alle forhold som stiftes ved en avtale.


I kontraktsretten forholder man seg således til en ferdig fortolket bindende avtale.


Har partene inngått en gyldig avtale skal den oppfylles etter sitt innhold. Ved brudd på avtalen kan partene påberope seg misligholdsbeføyelser, som krav om retting, prisavslag, omlevering, erstatning, tilbakeholdsrett og heving.


Vi har erfaring innen avtale- og kontraktsrett og hjelper deg med utarbeidelse og gjennomgang av kontrakter.


Vi gir også råd og veiledning i kontraktsforhandlinger, ved kjøp og salgsavtaler, kontraktsbrudd og reklamasjoner.


Våre tjenester

  • Bistand ved inngåelse av kontrakter, herunder kontraktsforhandlinger
  • Gjennomgang og tolking av eksisterende kontrakter
  • Bistand ved ugyldige avtaler/kontraktsbrudd

Våre eksperter

Relaterte fagartikler