Arverett

Arverett

Arverett regulerer i hovedsak fordeling av formue etter avdøde. Arveloven inneholder be-stemmelser om hvem som arver avdøde.


Arvinger kan være slektninger etter avdøde eller personer som avdøde selv har inntatt i testament. Arveretten inneholder også prosess- og saksbehandlingsregler, samt regler for om boet skal skiftet privat eller offentlig. Arveretten omhandler også hva som inngår i arven. Er det gjenlevende ektefelle må man først avgjøre om ektefellen skal sitte i uskifte. Arveloven har også regler for opprettelse og innhold for testamenter Vi arbeider daglig med arveoppgjør og generasjonsskifte.


I samråd med arvingene vil vi sørge for at boet blir skiftet i tråd med arvelovens regler. Samtidig som arvingene beholder direkte innflytelse på bobehandlingen. Ved å tilby en nøytral administrasjon av skifteprosessen, vil vi sikre en effektiv saksbehandling og bidra til et arveoppgjør som alle arvingene kan være enige om.


Våre tjenester

  • Nøytral administrasjon av skifteprosessen
  • Bistand i forbindelse med arveplanlegging
  • Bistand i alle stadier ved et arveoppgjør
  • Opprettelse, endring, tilbakekall av testament
  • Bidra til at arvingene beholder direkte innflytelse på bo-behandlingen
  • Bidra til et smidig og dynamisk arveoppgjør, som alle arvingene kan være enige om

Våre eksperter

Relaterte fagartikler